<kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

       <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

           <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

               <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                   <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                       <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                           <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                               <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                   <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                       <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                           <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                               <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                   <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                       <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                           <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                               <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                                   <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                                       <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                                           <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                                               <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                                                   <kbd id='H6BjGgSiw'></kbd><address id='H6BjGgSiw'><style id='H6BjGgSiw'></style></address><button id='H6BjGgSiw'></button>

                                                                                     澳门网上玩赌博:涉嫌信息披露违规 加加食品遭证监会立案调查

                                                                                     2019-06-06 07:15 辽宁市学习网

                                                                                      加加食品6月5日晚公告,公司及控股股东湖南卓越投资有限公司(简称“卓越投资”)因涉嫌信息披露违法违规,分别于当日收到中国证监会下发的《调查通知书》。

                                                                                      公司表示,本次立案调查,有可能会导致公司不满足《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的发行股份购买资产的条件,从而导致公司正在推进中的发行股份及支付现金购买金枪鱼钓100%股权的重大资产重组存在不确定性。

                                                                                      2018年3月12日,加加食品发布公告称,公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买励振羽等合计持有的大连金枪鱼钓100%股权,作价48亿元。在停牌4个月之后,该收购金额确定为47.1亿元,增值率为201.14%。

                                                                                      记者查询发现,4月12日,深交所曾下发监管动态称,加加食品控股股东卓越投资及实际控制人之一杨振非经营性资金占用加加食品资金5400万元,违规以加加食品名义开具商业承兑汇票69380万元,未及时披露所持股份被冻结事项。加加食品向卓越投资、杨振提供29500万元担保未经审计及披露。上述行为违反了深交所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。因此,深交所根据有关规定,对公司、公司控股股东湖南卓越投资有限公司、实际控制人之一及董事长兼总经理杨振、时任董事兼总经理刘永交、董事兼财务总监段维嵬给予通报批评的处分。